โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เตรียมลงพื้นที่ชุมชนสร้างสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน เดินหน้าหารายได้เข้าองค์กร นำสินค้า ห้างร้าน มาจำหน่ายผ่านทางแฟนเพจ หลังพบยอดบริจาคทำบุญได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต่อเนื่อง

            นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาพัทยา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางในการระดมทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายภายในโรงเรียนในยุคโควิด-19 นี้ว่า ก่อนหน้านี้ในทุกปีทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาในทุกปีก็จะมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลบ้าง การจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบ้าง เพื่อหารายได้เข้าโรงเรียน แต่ในปีนี้หลังทั่วโลกประสบวิกฤตโควิด-19 พบว่าทำให้แผนการระดมทุนของโรงเรียนต้องยกเลิกไป แต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนก็ยังต้องมีอยู่ หากจะรอเพียงการรับบริจาคจากผู้ใจบุญก็คงจะไม่เพียงพอแน่นอน
          ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้คิดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขอรับการบริจาคมากมาย อาทิ การไลฟ์สดการแสดงของนักเรียนเพื่อขอรับการบริจาคจากผู้ใจบุญ ซึ่งก็พบว่ายังพอได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนมาบ้าง แต่ก็พบว่ายังไม่เพียงพอ ล่าสุดทางโรงเรียนจึงได้เตรียมขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในการนำสินค้าของหน่วยงาน องค์กรนั้นๆ มาจำหน่ายผ่านทางไลฟ์สด

             โดยทางโรงเรียนจะขอรับมาจำหน่ายในราคาต้นทุนที่เป็นมิตร หรือบางองค์กรที่ไม่สะดวกที่จะบริจาคเป็นเงิน ก็สามารถบริจาคเป็นสินค้าและบริการของทางบริษัท แล้วทางโรงเรียนจะได้นำมาจำหน่ายเพื่อหารายได้ต่อไป ทั้งนี้ทางห้างร้านต่างๆ สามารถติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของเพื่อบริจาคได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
Advertisement