อสม.ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ ลุยเข้มตัดตอนลูกน้ำยุงลาย เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายก่อนหน้าฝนจะมาถึง หลังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

            (8 กรกฎาคม 2563) ที่ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วย อสม.บ้านโรงโป๊ะ ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายแก่ประชาชนในชุมชน หลังจากที่พบว่าปัจจุบันตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีเพิ่มมากขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจังหวัดชลบุรี
ดังนั้นในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ อสม. จึงได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายได้ ยุงลายที่เป็นต้นเหตุไข้เลือดออกร้อยละ 95 เป็นยุงที่อยู่ในบ้านเรือน อีกร้อยละ 5 อยู่ตามบริเวณสวน โดยยุงตัวเมียมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 45 วัน หลังผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียว สามารถวางไข่ตัวละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1,000-2,000 ฟอง
             การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกถือเป็นงานที่ท้าทายการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ความรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือประชาชนให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดในการกำจัดยุงลาย ต้องช่วยกันดูแล ปิดฝาโอ่งน้ำกินน้ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ ส่วนในภาชนะเล็กๆ ในบ้านเรือน เช่น แจกัน ไม้ประดับ น้ำที่อยู่ในจานรองกระถางต้นไม้ น้ำในเล้าไก่เลี้ยงตามบ้าน ให้เปลี่ยนน้ำ เททิ้งทุก 7 วัน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่สุดคือในห้องน้ำ โดยทั่วไปจะมีสภาพชื้น เย็น และมีมุมอับมืด จะเป็นที่ซ่อนตัวของยุงลายได้ จึงต้องหมั่นดูว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือไม่ หากพบว่ามีแม้แค่ตัวเดียว ก็ให้ตักทิ้งไป หรือใช้น้ำให้หมดไป และถ่ายน้ำทิ้ง จะเป็นวิธีกำจัดยุงลายที่ดีที่สุด การพ่นหมอกควันไม่สามารถป้องกันในระยะยาว เป็นเพียงการควบคุมชั่วคราวเพื่อฆ่ายุงลายตัวแก่ในบริเวณที่มีการระบาด เพื่อไม่ให้ยุงที่มีเชื้อไปกัดหรือวางไข่ต่อที่อื่นๆ อีก โดยในวันนี้พบว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

Advertisement