ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เยี่ยมชมไออาร์พีซี

                  มีรายงานว่าศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง กองบังคับการตำรวจน้ำ นำโดยพลตำรวจเอก พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายแท็งค์ฟาร์มและปฏิบัติการท่าเรือ พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายเรื่องการส่งออกน้ำมันดีเซลทางเรือ จากผู้แทนไออาร์พีซี, การบรรยายเรื่อง น้ำมันเขียวจากผู้แทนกรมสรรพสามิต, การบรรยายเรื่อง การขออนุญาตขนถ่ายตามเอกสาร กศก.179 จากผู้แทนกรมศุลกากร และการบรรยายเรื่องโครงสร้างน้ำมันดีเซลเพื่อชาวประมงในเขตต่อเนื่องหรือโครงการน้ำมันเขียว จากชุดปฏิบัติการตำรวจน้ำ
              จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจปล่อยเรือบรรทุกน้ำมัน ในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรไทย ณ ท่าเรือไออาร์พีซีระยอง

Advertisement