ตำบลพลวงทอง ตำบลเข้มแข็ง ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

             (7 ก.ค.63) มีรายงานว่า นายตระกูล สว่างอารมย์ กำนันตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กำนันจิตสาอานักพัฒนาท้องถิ่น ได้ทำเอกสารเป็นหนังสือขอใช้ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ถึงองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ตามที่ได้จัดโครงการความร่วมมือในการให้ยืม/มอบฟรี ตู้พ่นยาน้ำฆ่าเชื้อ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 กับพี่เชษฐ์ สไมล์บัฟาาโล ศิลปินใจบุญ เพื่อใช้ในจุดคัดกรองในพิธีมงคลสมรสของประชาชนท้องถิ่น
            ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวณิชนันท์ ดวงแก้ว และนายณฐกร รัตนสิริศาสตร์ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากเข้าร่วมงาน จึงได้ปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยไม่ประมาทเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคจะคลี่คลายดีขึ้นก็ตาม
             สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการให้ยืม/มอบฟรี ตู้พ่นยาน้ำฆ่าเชื้อ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ครั้งที่ 8 ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยองค์กรสื่อสารด้านการขยะที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความปลอดต่อสุขภาพและพลานมัยของมนุษย์ ด้วยการทอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลลาสติก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปในกิจกรรมนั้น ๆ ที่ได้ทำการสนับสนุนด้วย

Advertisement