คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พิจารณาความช่วยเหลือชาวบ้าน หลังพบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา เกิดเหตุวาตภัย ส่งผลให้ต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนประชาชน

           (8 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ร่วมพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล
           หลังจากที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่บ้านเลขที่ 38/2 หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ และได้ทำการประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าว มีนายวิรัตน์ บุญสังข์ เป็นเจ้าของบ้าน และมีสมาชิกในบ้านอีก 1 ราย
           จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลักษณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว หลังคาบ้านได้รับความเสียหายจริง ฝและหลังคากระเบื้อง จำนวน 20 แผ่น ได้รับความเสียหาย และเนื่องจากนายวิรัตน์เจ้าของบ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้รายได้จากการรับจ้างทั่วไปลดลง จึงได้แจ้งความประสงค์ให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหลทำการช่วยเหลือ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความช่วยเหลือ และพบว่าเป็นความช่วยเหลือจริงทุกประการ จึงพร้อมเตรียมสนับสนุนเงินเพื่อทำความช่วยเหลือตามลำดับ

Advertisement