ประชาชนจำนวนมากแห่ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ โดยต่างสวมหน้ากากอนามัย ให้ความร่วมมือป้องกันโควิด-19 อย่างดี

               (5 กรกฎาคม 2563) ที่วัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ พบว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พาบุตรหลานและคนในครอบครัว พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญ หล่อเทียนพรรษา และนำอาหารคาวหวานมาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณรภายในวัดตั้งแต่ช่วงเวลา 07.30 น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมกับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้รับการผ่อนปรนลงมาแล้ว และยังพบว่าประชาชนที่มาทำบุญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน พกพาเจลล้างมือมาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค
            ทั้งนี้ในส่วนของการเวียนเทียนช่วงเวลากลางคืน ทางวัดจะให้ประชาชนที่มาก่อนให้เดินเวียนเทียนได้เลยไม่ต้องรอเวียนเทียนพร้อมกันเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
Advertisement