เจ้าท่าพัทยาชี้เหตุเพลิงไหม้เรือกลางอ่าวพัทยา เกิดจากการขาดองค์ความรู้ในการใช้อุปกรณ์จนเกิดความผิดพลาด ยันที่ผ่านมาได้มีการเข้มมาตรการความปลอดภัยบนเรือตามระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด

              นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันเหตุไฟไหม้เรือ ว่า สำหรับเหตุการณ์การเกิดเพลิงไฟไหม้เรือบรรทุกผู้โดยสารเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรือบรรทุกคนโดยสารที่จอดลอยลำอยู่บริเวณกลางทะเลเกาะล้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการดำน้ำ โดยเรือลำดังกล่าวจอดลอยลำเท่านั้นยังไม่ได้ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบสาเหตุว่าผู้ควบคุมเรือได้มีการปรุงอาหาร บริเวณดาดฟ้าชั้นสองของเรือทิ้งไว้แล้วก็ลงมาด้านล่างพักผ่อน จนลืมว่าได้มีการปรุงอาหารทิ้งไว้ จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้าชั้นสองของเรือลำดังกล่าว และได้ทำการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงเคลื่อนที่ หรือ CO2 แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้เนื่องจากเพลิงได้ลุกไหม้ตลอดแนวดาดฟ้าของเรือ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน และเจ้าหน้าที่เจ้าท่าพัทยาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเรือสปีดโบ๊ทที่กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ควบคุมเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากเรือที่เกิดเหตุและสามารถควบคุมเพลิงได้ภายในเวลา 30 นาที
              ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้มีการตรวจเรือโดยสารประเภทดังกล่าว ได้มีกฎระเบียบข้อบังคับให้มีการตรวจสอบเรือ เกี่ยวกับมาตรการดูแลความปลอดภัย ทั้งอุปกรณ์ประจำเรือ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ และจะต้องมีถังดับเพลิงหรือถัง CO2 ติดตั้งไว้ประจำเรือตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้โดยไม่หมดอายุ รวมถึงปั๊มน้ำดับเพลิงจะต้องติดตั้งภายในสถานที่กำหนด ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับที่ 15 ซึ่งก่อนจะได้รับใบอนุญาตนั้นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรือลำดังกล่าวก็ไม่พบว่าขาดการต่ออายุแต่อย่างใด ทั้งนี้เรือโดยสารทุกลำที่จะออกจากท่าได้มีการตรวจสอบความพร้อมของเรือและคนประจำเรือ สภาพตรวจเรือเครื่องจักร อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่าง ๆ ทุกครั้ง ส่วนการป้องกันเพลิงไหม้จะต้องมีระบบน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงห้องเครื่อง และอุปกรณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่ เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นของเรือลำดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ควบคุมเรือที่ไม่มีความระมัดระวัง ซึ่งพื้นที่บริเวณดาดฟ้าชั้นสองไม่ใช่พื้นที่ที่จะทำการปรุงอาหารได้
             ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า หลังเกิดเหตุได้เรียกเจ้าของและผู้ควบคุมเรือมาให้ถ้อยคำ หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก โดยที่ผ่านมาทุกปีงบประมาณเจ้าท่าได้มีการจัดอบรมผู้ควบคุมเรือ นายท้ายช่างเครื่องเป็นประจำ พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมการยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ และจะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ควบคุมเรืออย่างเข้มงวดมากขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัย เนื่องจากการเกิดเพลิงไหม้นั้นจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มมาตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมเรือต่อไป ซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเกิดจากหลายองค์ประกอบ ทั้งเรื่องของความประมาท การขาดองค์ความรู้หรือคนที่ไม่มีองค์ความรู้ขึ้นไปใช้อุปกรณ์จนเกิดความผิดพลาดขึ้นจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และการรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ด้วยเช่นกัน