331 Station เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดระบบคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนใช้บริการคาเฟ่บนเครื่องบิน Coffee War

            ที่ 331 Station แหล่งท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินที่ทางไปดื่มชิมรสชาติกาแฟสูตรเฉพาะบนคาเฟ่เครื่องบินชื่อดัง Coffee War ได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดระบบคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเคร่งครัด
            ทั้งนี้ หลังจาก Coffee War คาเฟ่เครื่องบิน เป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้เกิดการเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเนื่องด้วยกำลังของทีมงาน 331 Station มีอย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องวางแผนจัดทำมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดคิวซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบิน รวมถึงการจำกัดผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดในแต่ละรอบบริการ
          ทั้งนี้ Coffee War คาเฟ่เครื่องบินของ 331 Station ได้จัดระบบการให้บริการแนวใหม่ในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการจำกัดการให้บริการในแต่ละวันรวม 9 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ต่อผู้ใช้บริการ 50 คน ที่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อขึ้นไปเลือกชิมรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในส่วนของคาเฟ่เครื่องบินจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. แต่ 331 Station จะเปิดให้บริการถึง 20.00 น.