แพทย์แนะ เปิดเรียนผู้ปกครองควรนำบุตรหลานรับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังพบเชื้อโรคปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธ์ุและความรุนแรงของโรคขึ้นทุกปี หวั่นเกิดการแพร่ระบาดหลังเกิดการรวมกลุ่มกันหลังเปิดเรียน

            (3 กรกฎาคม 2563) พญ.นงเยาวน์ ชวาลตันพิทักษ์ กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลจอมเทียน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ หลายๆ โรงเรียนได้เปิดเรียนพร้อมกัน และเด็กหลายคนก็จะได้ไปเจอเพื่อนๆ ซึ่งภูมิคุ้มกันของเด็กในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เด็กบางคนมีภูมิคุ้มกันมาก ไม่เจ็บป่วยง่ายแม้ได้รับเชื้อมาก็ตาม แต่ในเด็กบางรายก็ต้องได้รับการดูแลและป้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรคบางชนิดได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และบางชนิดก็มีการพัฒนาความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่าย และจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่กันบ่อยขึ้น ซึ่งไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อใดที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ ซึ่งวิธีการป้องจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และการพบเจอกันในกลุ่มของนักเรียนก็ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้
           ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะไม่มีผลต่อร่ายกายแต่อย่างใด แต่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเพื่อทำการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งในส่วนของเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นั้น หลังจากที่เด็กได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยจะพบมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เพราะการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีนั้น สายพันธุ์ที่ระบาดจะมีการแตกต่างไปในแต่ละปี จึงแนะนำให้ฉีดทุกปี