เมืองพัทยา ติดคำสั่งห้ามใช้อาคารไฟไหม้บ้านสุขาวดี พร้อมประสานโยธาธิการจังหวัดตรวจสอบโครงสร้าง

              จากกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี เลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารโดม 2 ชั้น ขนาด 65×80 เมตร ด้านในเป็นโถงขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทรัพย์สินจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายของอาคารคาดว่าประมาณ 200 ล้านบาท ขณะที่ทรัพย์สินภายในจำนวนมากนั้นยังไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (2 ก.ค.63) เจ้าหน้าที่สำนักบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา ต้องฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก
              ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (2 ก.ค.63) นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา ได้นำประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตเพลิงไหม้อาคาร (บ้านสุขาวดี) ไปติดไว้บริเวณด้านหน้าอาคาร ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณบ้านสุขาวดี บ้านเลขที่ 228 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว (ห้องใต้ดิน) ขนาด 65.50×100 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยอาคารดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 56 และมาตรา 47 ห้ามผู้ใดกระทำการในเขตเพลิงไหม้และบริเวณติดต่อกันภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
             นายเกียรติศักดิ์ คงเขียว นายตรวจเขต สำนักการช่างเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากติดประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เขตเพลิงไหม้อาคารบ้านสุขาวดี แล้วจะมีการทำหนังสือส่งไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีและสำนักควบคุมอาคารจังหวัดชลบุรี ภายใน 15 วัน เพื่อให้ทั้ง 2 หน่วยงานเข้าตรวจสอบภายในตัวอาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี ภายใน 45 วัน เมื่อครบกำหนด 45 วัน จึงจะทราบว่าวันที่จะสามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายภายในตัวอาคารได้มายังเมืองพัทยาอีกครั้ง