อำเภอบางละมุง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แจกถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19

           (2 กรกฎาคม 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี
            นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า สำหรับการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางละมุงในครั้งนี้ ทางอำเภอบางละมุงได้นำถุงยังชีพจำนวน 200 ถุงมามอบให้กับผู้ที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบโควิด – 19 ส่วนอีก 300 ถุง ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และหน่วยงานภาคเอกชน โดยพบว่าทุกหน่วยงานต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อต้องการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยและผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถมารับถุงยังชีพได้ในวันนี้ ทางคณะจะได้นำไปมอบให้ถึงบ้านผู้ยากไร้ตามลำดับต่อไป ซึ่งในส่วนกิจกรรมโครงการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทางอำเภอบางละมุง จะได้เดินทางไปมอบให้ผู้ยากไร้ทุกตำบลของอำเภอบางละมุงต่อไป
           ด้านนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ก็ได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ในการกล่าวขอบคุณภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกับสนับสนุนถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบวิกฤต ส่วนในอนาคตทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจะได้ทำการประสานยังหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ในการทำการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป