กราบหัวใจ จนท. State Quarantine ทำงานจนดึกดื่น

             มีรายงานว่า วันที่ 1 ก.ค.63 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ State Quarantine โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ซึ่งแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร บุคคลากรทางการแพทย์ เมืองพัทยา และพนักงานโรงแรม ให้การต้อนรับผู้เข้ากักตัว ซึ่งเป็นกลุ่มแรงชาวไทยจากต่างประเทศรวม 379 คน ที่เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง รวมประมาณ 20 รถบัส โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น 3 รอบการเดินทาง รอบละประมาณ 7 รถบัส
            ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ State Quarantine นำโดย พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์ฯ ได้จัดวางระบบคัดกรองผู้เข้ากักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัดพื้นที่ต้อนรับผู้เข้ากักตัวซึ่งจะผ่านอุโมงค์ทางเข้าที่เชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถของโรงแรมมายังอาคารที่จอดรถ ก่อนมีการแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสอบถามประวัติ ตามจุดต่างๆ ก่อนผู้เข้ากักตัวจะเดินทางเข้าโรงแรมตามแนวกั้นที่จัดเตรียมไว้
          พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ State Quarantine เปิดเผยว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ในการรองรับผู้เข้ากักตัวในพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ในวันนี้ทราบว่าเครื่องบินได้ดีเลย์กว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ประกอบกับมีฝนตกและการเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการจราจรจะหนาแน่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งจากปกติทางเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานต้อนรับผู้เข้ากักตัวแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น. แต่วันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณตีหนึ่ง แต่เจ้าหน้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทุกท่านก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
              ในวันนี้ทางศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ State Quarantine ได้นำชุดป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE พลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% มาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ State Quarantine ใช้งานจริงในการต้อนรับผู้เข้ากักตัวที่เดินทางมาในครั้งนี้ โดยมีคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ซึ่งสนับสนุนชุดดังกล่าวให้กับทาง State Quarantine ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการใช้งานชุด PPE พลาสต์พืช เพื่อนำไปปรับระบบการผลิตให้ชุดมีสะดวกต่อการทำงานด้านการอนามัยและการแพทย์ตามรูปแบบงานที่มีความเหมาะสมต่อไปด้วย

Advertisement