‘ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ทร.’ เริ่มคึกคัก พร้อมเปิดให้ทุกท่านเที่ยวชมแล้ว

          เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเข้าเยี่ยมชมและเข้ามาศึกษาหาความรู้ หลังจากที่ปิดนานกว่า 2 เดือน เมื่อนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจึงได้พาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนเพื่อให้ลูกหลานเข้าเยี่ยมชมกันอย่างเพลิดเพลิน

         โดยมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 มีจุดคัดกรองลงทะเบียนเข้า-ออก แอปพลิเคชั้น “ไทยชนะ” และรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกิน 300-500 คนต่อวัน