ศรชล.ส่ง 6 ลูกเรือคนไทยกักตัว 14 วัน หลังขอกลับเข้าประเทศป้องกันโควิด-19

            เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง (ศรชล.จังหวัดระยอง) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระยอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง และปกครองจังหวัดระยอง ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการตรวจสอบเรือและลูกเรือสินค้า ชื่อเรือ SEA STELLAR ซึ่งเป็นเรือสัญชาติ Thailand เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น มีลูกเรือ จำนวน 18 คน (ไทย 17 พม่า 1) และมีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 6 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาที่ทำไว้กับเรือ ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
            โดยใน เวลา 09.30 น. นางสาวจินดารัตน์ โรมา หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือ SEA STELLAR จำนวน 6 คน พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วย หรือมีไข้เกิน 37.3 องศา
เวลา 10.00 น. ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมือง เวลา 10.30 น.ได้นำลูกเรือขึ้นรถยนต์ที่ทางขนส่งจังหวัดระยอง ให้การสนับสนุน เดินทางไปพื้นที่กักตัวเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โควิด 19 ณ บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับยังภูมิลำเนาต่อไป
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

 

Advertisement