งานจราจร สภ.พัทยา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจรเปิดเทอมวันแรก เพื่อความปลอดภัยและลดการจราจรติดขัด

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาเปิดภาคเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียน สภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในหลายเส้นทางติดขัดเล็กน้อย รถเคลื่อนตัวช้า ประกอบกับบางพื้นที่สภาพผิวการจราจรตลอดเส้นทาง มีโครงการสายไฟฟ้าลงดินและก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนพัทยาใต้ โดยจุดที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัด จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกและกระจายรถ เพื่อแก้ปัญหา
            โดยที่บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอาจารย์ของโรงเรียน ได้มาคอยโบกรถอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อรอรับนักเรียนลงจากรถที่ผู้ปกครองมาส่ง คอยกันรถให้นักเรียนข้ามถนนทางม้าลายหน้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม
           สำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน ในเขตความรับผิดชอบ สภ.เมืองพัทยานั้น ทุก ๆ วันของการเปิดเรียนจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และอำนวยการจราจรให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สัญจรไปมา อีกทั้งเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ สภ.เมืองพัทยา โรงเรียนละ 1 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 15.30 ถึงเวลา 16.30 น.