กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมฟาร์มจระเข้พัทยา หลังจะเปิดตัวเปิดอย่างเป็นทางการ 1 กรกฎาคมนี้

            (30 มิถุนายน 2563) ที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา เพื่อทำการตรวจสอบสถานที่ เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามมาตรการของภาครัฐ
             โดยในวันนี้พบว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของฟาร์มจระเข้ และได้พาเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ อาทิ ห้องน้ำ ที่พบว่ามีการติดสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการติดสติ๊กเกอร์ด้วยภาษาที่หลากหลาย ในการเว้นระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในอนาคตมีความเข้าใจถึงมาตรการและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

            นอกจากนี้ในส่วนของทางเข้าพบว่าได้มีการติดตั้งป้ายเพื่อขอความร่วมมือและขั้นตอนในการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้ อาทิ ขอความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิ และแปะสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หลังผ่านการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สแกนการเข้าใช้บริการด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมถึงนั่งตามจุดที่กำหนด

             ซึ่งทางฟาร์มจระเข้ได้ทำการติดสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่างทั้งในส่วนของลานแสดงโชว์ ในส่วนของร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ก็มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้เลือกซื้อสินค้าต่อรอบเพื่อความปลอดภัยอีกด้วย โดยอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป