เมืองพัทยาจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม

             ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสา ชุดปฏิบัติการ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 เพื่อป้องกันการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล และโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกุล) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูผู้สอน ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
              สำหรับมาตรการการป้องกันการและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสในเชิงรุก เมืองพัทยาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่เป้าหมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

Advertisement