ชาวบ้านนาจอมเทียนคัดค้านการก่อสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ บริเวณปากคลองนาจอมเทียน เพื่อสงวนที่ดินสาธารณะผืนสุดท้ายเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายใช้ประโยชน์ร่วมกัน

            (29 มิ.ย.63) ที่อาคารพระนางจอมเทียน สวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ นายนิเวศน์ พึ่งสกุล ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ มีความประสงค์จะขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณปากคลองนาจอมเทียน หมู่ 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ โดยมีนายอรุณ โชติสุภาพ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และนายธนวรรธน์ จันทรธนสุบรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ ร่วมให้ข้อมูลกับชาวบ้านตำบลนาจอมเทียนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน
           นายธนวรรธน์ จันทรธนสุบรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ กล่าวว่า สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ มีความประสงค์จะขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณปากคลองนาจอมเทียน หมู่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่เคยใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ออกความคิดเห็นต่อการดำเนินการจัดสร้างอาคารที่ตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ บนพื้นที่ 5 ไร่ 43 งาน ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินขนาด 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 37 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีพื้นที่ส่วนบริการที่กว้างขวาง ได้รับบริการด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น มีสถานที่จอดรถ ที่พักผ่อนระหว่างรอธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อีกทั้งเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บเอกสารสิทธิ สารบบที่ดิน ระวางแผนที่ รายการรังวัด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ที่เก็บหลักเขตที่ดินอย่างเพียงพอ และสามารถควบคุมการจัดเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอาคารสำนักงานที่ดินในปัจจุบันสถานที่ให้บริการและพื้นที่จัดเก็บเอกสารเริ่มคับแคบ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวก และมีที่จอดรถไม่เพียงพอต่อประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีการออกเป็นพื้นที่ ค.ส.ล.ไปเมื่อปี 2562
           ด้านตัวแทนชาวบ้านนาจอมเทียน ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า ประชาชนทุกคนในเขตนาจอมเทียนต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว และอยากจะคงไว้เป็นสวนสาธารณะไว้พักผ่อนให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้าน จึงไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปลูกสร้างสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่สาธารณประโยชน์จะไม่มีเหลือให้ประชาชนอีกแล้ว
          ขณะที่อีกหนึ่งตัวแทนชาวบ้านนาจอมเทียน กล่าวว่า ชาวนาจอมเทียน หมู่ 1 ขอสงวนพื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณปากคลองนาจอมเทียน เป็นที่สาธารณะให้กับชาวบ้านได้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย อีกทั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมในการจัดสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบแห่งใหม่ ด้วยถนนเข้าออกคับแคบ ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้บริการจะไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่จอดเรือของชาวประมงพื้นบ้านดั้งเดิม จึงอยากให้สำนักงานที่ดินมองหาที่ผืนใหม่แทน

Advertisement