โควิดคลี่คลาย แต่กองทัพเรือและอำเภอสัตหีบยังอยู่เคียงข้างประชาชน ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

             ตามที่กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการปฎิบัติตน รวมทั้งให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งพื้นที่อำเภอสัตหีบนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงมอบหมายให้ดูแลพี่น้องประชาชชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันนี้สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง
              และเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ได้มีการลงพื้นที่ดูแลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ประกอบด้วยเมื่อเวลา 11.00 น. พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่1 และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับเด็กๆ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งทัพเรือภาคที่1 ได้ให้การช่วยเหลือดูแลทางมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
           และในเวลา 14.00 น. พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ คุณระพี ถาวร ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ และมอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม พร้อมสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตสร้างขวัญกำลังใจในการกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้ง หลังจากมาตราการต่างๆ ได้รับการ
ผ่อนปรน ณ ตู้ปันสุข บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ
          สำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน ความสมัครสมานสามัคคี การร่วมมือกันของคนไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต้องขอขอบคุณสายธารน้ำใจของภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตมาร่วมบริจาคโดยมี ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อกลาง เป็นสะพานบุญ ให้ในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

Advertisement