ศรชล.จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ

            เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติจังหวัดชลบุรี (ศรชล.จังหวัดชลบุรี) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด โดยนาวาตรี วรกฤต ถาวรเลิศทวี จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จังหวัดชลบุรี และนาวาตรี ประวิทย์ ตุ้ยด้วง จนท.ยก.-ขว.ศรชล. จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติในการควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ ตามมาตรการที่กำหนดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเรือสินค้า ณ ท่าเทียบเรือ Kerry Siam Seaport อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ EVER COPE ประเภทเรือ: Contain Ship สัญชาติเรือ: Panama ลูกเรือ 20 คน เดินทางมาจากประเทศ Cambodia
             ผลการตรวจ พบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ การตรวจคัดกรองลูกเรือ ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศาเซลเซียส การปฏิบัติงานของ จนท.หน้าท่าและที่ขึ้นไปทำงานบนเรือมีการปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานในท่าและบนเรือ อย่างเคร่งครัด
ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1

Advertisement