โรงพยาบาลจอมเทียนคัดกรองสุขภาพฟรี แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา และโรคต้อกระจก พร้อมทำนัดตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคมนี้

           (26 มิถุนายน 2563) ที่โรงพยาบาลจอมเทียน ได้มีการจัดกิจกรรมการกุศลในการตรวจคัดกรองสุขภาพ และคัดกรองโรคต้อแก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันโรคต้อชนิดต่างๆ พบได้บ่อยในวัยทำงานและในวัยสูงอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นในอนาคต โรงพยาบาลจอมเทียน จึงต้องการให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตา จึงได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสายตาและคัดกรองโรคต้อต่างๆ ขึ้น โดยจักษุแพทย์มาทำการคัดกรองให้ และหากพบว่าผิดปกติก็จะดำเนินการนัดรักษาต่อไป

               ทั้งนี้ในส่วนของการคัดกรองโรคต้อกระจกและสายตา ผู้ที่สนใจจะต้องโทรมาทำนัดก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์ 033-125999 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. จะทำการคัดกรองทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยในวันนี้พบว่ามีในส่วนของผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาลงทะเบียนเพื่อขอรับการตรวจสุขภาพสายตากันอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทะเบียนขอรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจอมเทียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Advertisement