ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ให้การต้อนรับคณะผู้กักตัวที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แห่งที่ 12 โรงแรมเอเชีย พัทยา อบอุ่นและเป็นกันเอง ก่อนหารือแนวทางจัดการขยะติดเชื้อ

             (26 มิ.ย.63) พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เป็นผู้บัญชาการปฏิบัติหน้าที่และให้การต้อนรับคณะผู้เข้ากักตัวกว่า 200 คน ที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แห่งที่ 12 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอบอุ่นและเป็นกันเองเพื่อลดความตึงเครียดของผู้เข้ากักตัว ซึ่งพบว่าผู้เข้ากักตัวทั้งหมดให้ความร่วมมือเป็นดี มีสีหน้ายิ้มแย้มตลอดการรองรับ
              จากนั้น พล.ต.เอกกมล ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ได้พูดคุยหารือร่วมกับ น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเรื่องการบริหารจัดการและกำจัดขยะติดเชื้อ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ทีม State Quarantine สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
              นอกจากนี้ ยังพูดคุยข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างปริมาณงานทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพราะในแต่ละวันเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพนักงานโรงแรมต้องใช้กันโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อรับทราบปริมาณการใช้งาน เพื่อที่จะได้ทำการสนับสนุนชุด PPE พลาสต์พืช ซึ่งทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายเองได้ภายใน 3-6 เดือน เพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อตามปริมาณที่เพียงพอต่อไปด้วยเช่นกัน
              ด้าน พล.ต.เอกกมล สินหนัง ผู้บัญชาการศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เผยว่าหลังจากรับมอบชุด PPE พลาสต์พืชจากทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะไปแล้ว ครั้งนี้ได้แบ่งมาให้เจ้าหน้าที่ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรองรับผู้เข้ากักตัวตามระบบ ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะติดเชื้อในภารกิจของพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในแต่ละวันได้
              ขณะที่ น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ กล่าวด้วยว่า จากการร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ทำให้ทราบความต้องการถึงรูปแบบของชุดปกป้องตัวเอง หรือชุด PPE พลาสต์พืชที่จะตัดเย็บตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนความเหมาะสมและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลนำไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตชุด PPE พลาสต์พืชที่มีความเหมาะสมในการทำงานพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ตามลำดับความเร่งด่วนต่อไป

Advertisement