โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือเตรียมมาตรการรับเปิดเทอม เว้นระยะห่าง สลับวันเรียนแต่ละระดับชั้น ร่นระยะเวลาเรียนเด็กอนุบาลกลับบ้านเร็วขึ้น เปิดทางเข้าออก 2 ทาง พร้อมเตรียมประชุมผู้ปกครองทราบแนวทางในการเรียน 1 กรกฎาคมนี้

             (25 มิถุนายน 2563) นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยถึงมาตรการในการรับเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการในการจัดการเรียนการสอนเอาไว้อย่างปลอดภัย รองรับในช่วงโรคระบาดวิด-19 นี้ว่า ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังและรับมือ ก็พบว่ามีหลายมาตรการที่ต้องดำเนินการ ประกอบไปด้วย 1. มาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยใน 1 ห้องเรียนจะมีการเว้นระยะห่างในแต่ละโต๊ะๆ ละ 1 เมตร ทางเข้าออกโรงเรียนจะเปิดแค่ 2 ทางเท่านั้น คือที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน และด้านหลังโรงเรียน โดยผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จะไม่สามารถเข้ามาที่ภายในโรงเรียนได้ โดยผู้ปกครองจะมาส่งเด็กที่ทางเข้าโรงเรียนแล้วเดินทางกลับ
            ส่วนในชั้นอนุบาล 1 ทางโรงเรียนอนุโลมให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนได้ถึงที่ห้อง เนื่องจากว่าเป็นนักเรียนใหม่ เด็กยังไม่มีความคุ้นชินกับโรงเรียน พร้อมทำการวัดอุณหภูมินักเรียนทุกคนที่เข้าเรียน ส่วนวันเรียนก็พบว่าทางคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้มีมติให้สลับวันเรียนกันไปตามแต่ละสัปดาห์ ประกอบไปด้วย เด็กนักเรียนอนุบาล 1-3 เรียนทุกวัน แต่จะเลิกเรียนเวลา 12.00 น. จากนั้นผู้ปกครองสามารถรับบุตรหลานกลับบ้านได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จะสลับกันเรียน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนทุกวัน เพราะเป็นชั้นที่ต้องไปสอบแข่งขันกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ในการสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกคนนำช้อนส้อม และแก้วน้ำมาโรงเรียนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกวัน ด้านโรงเรียนก็มีในส่วนของเฟสชิลด์แจกให้กับนักเรียนทุกคนอีกด้วย
            ในส่วนของมาตรการรักษาความสะอาดของทางโรงเรียนก็พบว่าทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือยังได้ส่งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาพ่นน้ำย่าฆ่าเชื้อและพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายด้วย ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียนนั้นอาจจะมีการปรับในส่วนของกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายเพื่อความเหมาะสม อาทิ เรื่องของการร้องเพลงเคารพธงชาติ อาจจะเป็นการเข้าแถวหน้าห้องเรียน รวมไปถึงกิจกรรมวิชาลูกเสือก็อาจจะมีการระงับไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆ เหล่านี้ทางโรงเรียนได้เตรียมชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้

 

Advertisement