เมืองพัทยายันพร้อมโอนเงินเยียวยา 1,000 บาท เข้าบัญชีผู้ที่ผ่านเกณท์ลงทะเบียน ครบทั้ง 9,759 ครัวเรือน ภายใน 30 มิ.ย.นี้ แน่นอน

           จากกรณีที่เมืองพัทยาเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้จากผลตรวจ สอบพบว่ามียอดครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ครัวเรือน แต่พบว่าเมืองพัทยายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนบริหารท้องถิ่นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางและยังไม่มีข้อบัญญัติรองรับ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา รวมทั้งการส่งเรื่องขออนุมติไปยังจังหวัดชลบุรีและกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งล่าสุดได้มีหนังสือลงนามความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว และเมืองพัทยายืนยันว่าพร้อมดำเนินการแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่เดือดร้อนจนแล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
              ล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าการส่งมอบเงินเยียวยาให้กับครัวเรือนที่เดือดร้อนและลงทะเบียนไว้รายละ 1,000 บาท ที่เมืองพัทยาได้เปิดลงทะเบียนไปนั้น ขณะนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพียงอยู่ระหว่างขั้นตอนของธุรการสำนักการคลังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน
              โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะทำการเบิกถอนเงินออกจากธนาคารกรุงไทย และแบ่งทีมไปยังแต่ละธนาคารต่างๆ ของประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาไว้กับเมืองพัทยา เพื่อทำการโอนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และคาดว่าภายในวันที่อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ ผู้ลงทะเบียนทั้ง 9,759 ครัวเรือน จะได้รับเงินเยียวโอนเข้าในบัญชีครบทุกคนแน่นอน

Advertisement