นายกเมืองพัทยา ขานรับกระทรวงวัฒนธรรม ชงพื้นที่เมืองพัทยา จัดงาน Pattaya Film Festival เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

            หลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอให้มีการจัดงาน Pattaya Film Festival ขึ้นในเมืองพัทยา ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการเสนอจัดงาน Pattaya Film Festival ขึ้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
           ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยทางคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเสนอจัดงาน Pattaya Film Festival ขึ้นที่เมืองพัทยา ด้วยมองว่าเมืองพัทยามีความพร้อมทั้งด้านบรรยากาศ สถานที่ และโรงภาพยนต์ในเมืองพัทยา ที่มีความพร้อมในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ หรือ Film Festival
            ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไปแล้ว โดยการจัดงานดังกล่าวก็จะคล้ายกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองพัทยาก็ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และมีความพร้อมที่จะเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานเทศกาล Film Festival หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองพัทยาได้ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงความพร้อมในทุก ๆ ด้านของเมืองพัทยาที่มีความเหมาะสมกับการจัดงานดังกล่าว