สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา เผยแผนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเปิดเทอม ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

             พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านจราจรช่วงเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ว่า ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนนั้นทางสภ.เมืองพัทยาได้มีการประสานกับเมืองพัทยาในการลงพื้นที่สำรวจเครื่องหมายจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งเรื่องของเส้นจราจรขาวเหลือง ขาวแดง และสำรวจสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมถึงการลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ถนนหน้าสถานศึกษาปลอดภัย รถจักรยานยนต์ต้องปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100% ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตความรับผิดชอบของสภ.เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อค ขณะขับรถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลาน
            ทั้งนี้ในช่วงเปิดเทอมได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และอำนวยการจราจรให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สัญจร อีกทั้งเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน ทั้ง 12 โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของ สภ.เมืองพัทยา โรงเรียนละ 1 นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น.และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น.
            สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับผู้ปกครองที่จะมารับ-ส่งบุตรหลานช่วงเปิดเทอมนี้ ควรยึดหลัก 7 ประการ เพื่อลดการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน ประกอบด้วย 1. ศึกษาเส้นทางจากบ้านที่พักมาถึงโรงเรียน ใช้เส้นทางที่ปลอดภัย สะดวก และเน้นการจอดรถส่งนักเรียนฝั่งเดียวกับโรงเรียน โดยไม่ต้องข้ามถนน 2. ศึกษาพื้นที่หน้าโรงเรียน ในโรงเรียน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน เพื่อหาจุดจอดรถส่ง และรับที่เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องจอดหน้าโรงเรียน 3. ทำความเข้าใจกับนักเรียนเรื่องของการรับส่งช่วงเช้าและเย็น ว่าจะมีการรับส่งตรงจุดไหน เวลาใด 4. ตรวจสภาพ และซ่อมแซมรถให้พร้อมใช้งานก่อนถึงวันเปิดเทอม 5. ก่อนออกจากบ้านให้เด็กนำกระเป๋า สัมภาระ ไว้ในห้องโดยสาร ไม่ควรนำไปไว้กระโปรงท้ายรถ 6. เด็กเล็กควรให้นั่งเบาะหลังด้านซ้าย รัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย หากเป็น รถ จยย.ให้เด็กนั่งซ้อนท้ายด้านหลังคนขับ อย่านำเด็กมานั่งด้านหน้าผู้ขับขี่ และหาหมวกนิรภัยที่เหมาะสำหรับเด็กให้ใส่ด้วย และ 7. ผู้ปกครองต้องขับขี่รถตามกฎจราจร ซึ่งเป็นกฎแห่งความปลอดภัย ตลอดเวลา

Advertisement