บ้านปูฯ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ส่งมอบถุงยังชีพ 380 ชุด ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

            (25 มิ.ย.63) ที่ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนและกลุ่มสตรีข้ามเพศ มูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ จำนวน 380 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีประชาชนมายืนต่อแถวพร้อมต่างก็ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
            นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูฯ ตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยประเทศชาติในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยเริ่มต้นจากบุคลากรทางการแพทย์ และขยายความช่วยเหลือมาสู่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก สำหรับแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพัทยานั้น ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และในช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าว

            โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19’ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ 380 ชุด รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่กลุ่มสตรีข้ามเพศและกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผ่านทางมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ชุมชนคนข้ามเพศ ซึ่งดูแลกลุ่มคนข้ามเพศในพื้นที่ และศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลคุณภาพชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพสำหรับสตรีในพัทยา
          นอกจากที่พัทยาแล้ว บ้านปูฯ ยังได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรี ทั้งในอำเภอบ้านบึง อำเภอหนองใหญ่ และเขตอำเภอเมือง รวมเป็นการสนับสนุนถุงยังชีพทั้งจังหวัด 2,000 ถุง มูลค่ากว่า 1,900,000 บาท

Advertisement