เทศบาลเมืองหนองปรือ แจงผู้สูงอายุที่มีการย้ายเข้า-ออกทะเบียนบ้าน จะต้องมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพใหม่ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ที่ท่านย้ายทะเบียนบ้าน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง หากไม่ดำเนินการก็จะไม่ได้รับเบี้ยฯ ในปีนั้นทันที

            (22 มิถุนายน 2563) ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของประชาชนที่มักจะสูญเสียผลประโยชน์ของตนเองไปในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าวได้
           โดยประเด็นปัญหาหนึ่ง คือ ยังคงมีผู้สูงอายุจำนวนมากไม่รู้ว่าการย้ายทะเบียนบ้านจากจังหวัดหนึ่งมาสู่อีกจังหวัดหนึ่ง ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำเป็นต้องมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ท่านย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอาศัย ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วนั้น ท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิอีกต่อไป ดังนั้นบุตรหลาน หรือผู้สูงอายุ จึงควรที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเองในการติดตามข่าวสาร หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจตามหลักเกณฑ์
           ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ จะเปิดรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปีมาดำเนินการลงทะเบียน โดยผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2504 จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันสุดท้าย เพื่อรอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวันเกิดของตัวท่านเอง ส่วนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2505 จะเริ่มรับลงทะเบียนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
            นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยต่ออีกว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ยังคงมีความเข้าใจผิดว่าการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุลงเพียงครั้งเดียวแล้วจะได้รับเงินเรื่อยๆ ไป ซึ่งความเข้าใจนั้นถือเป็นความเข้าใจที่ถูก หากท่านไม่ได้มีการโยกย้ายชื่อของท่านเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังใหม่ ซึ่งอยู่ต่างพื้นที่เดิมที่ท่านเคยอยู่อาศัย เมื่อมีเหตุที่ท่านต้องย้ายทะเบียนบ้านทุกครั้งขอให้ท่านจำไว้ว่าท่านจะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง หากไม่มีการดำเนินการก็จะไม่ได้รับเบี้ยฯ ในปีนั้นทันที
           สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรได้ที่หมายเลข 038-933-119 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ในวันและเวลาราชการ

Advertisement