นายกพัทยาเผยล่าสุดมหาดไทยเห็นชอบอนุมัติเงินเยียวยา คาดโอนให้ผู้เดือดร้อน 9,759 ครัวเรือนแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ (มีคลิป)

             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงกรณีการส่งมอบเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ที่เมืองพัทยาได้เปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดปัญหาใหม่ๆ โดยได้นำเรื่องเสนอเป็นข้อบัญญัติต่อสภาเมืองพัทยาเพื่อขอความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา แต่ด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ จึงได้เร่งส่งเรื่องไปยังจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาและส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยตามขั้นตอน ซึ่งจากการติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือลงนามเห็นชอบและอนุมัติให้เมืองพัทยาส่งมอบเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้แล้วอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จึงขอชี้แจงว่ากรณีนี้เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามเรื่องมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา
            นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าในช่วงที่รอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยนั้นเมืองพัทยาได้เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับผู้เดือดร้อนไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม และ 25-29 พฤษภาคม ซึ่งพบว่ามียอดของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 9,759 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ในฐานะนายกเมืองพัทยาได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบตามขั้นตอนไปแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการต่อทันที เพียงแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนทางการธุรการ ทั้งนี้คาดว่าผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้าจนครบถ้วนอย่างแน่นอน
              ทั้งนี้มีประชาชนสอบถามเข้ามามากถึงเรื่องเงินเยียวยาว่าทำไมใช้ระยะเวลานานกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งก็ได้ชี้แจง และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจมาอย่างต่อเนื่องว่าติดขัดที่ระเบียบและกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยเมืองพัทยาก็ได้ติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จและพร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือแล้ว

(ชมคลิป)

Advertisement