เมืองพัทยาปรับปรุงซ่อมแซมจุดกลับรถถนนสุขุมวิทพัทยา 3 จุด หน้าจิตตภาวันวิทยาลัย หน้าวัดช่องลม และหน้าตลาดคลองถม เพื่อสร้างคความปลอดภัย เตือนผู้ใช้ถนนขับขี่ระมัดระวัง (มีคลิป)

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมืองพัทยาได้มีการปิดปรับปรุงซ่อมแซมจุดกลับรถถนนสุขุมวิทพัทยา 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าจิตตภาวันวิทยาลัย บริเวณหน้าวัดช่องลม และบริเวณหน้าตลาดคลองถม-เมืองจำลอง ทำให้ช่องการจราจรลดลง เนื่องจากมีการตั้งกรวย เครื่องจักร และรถตักดิน รวมถึงรถบรรทุกมาจอดเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
            ทั้งนี้ ด้วยเมืองพัทยาได้พิจารณาปิดปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณจุดกลับรถดังกล่าว เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน หลังจากที่ผ่านมาเกิดความชำรุดทรุดโทรม และด้วยการใช้ถนนของยวดยานพาหนะที่มีมากขึ้นก็อาจทำให้จุดกลับรถลักษณะเดิมที่มีขนาดเล็กและคับแคบ ส่งผลกระทบจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
          จึงฝากแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้ถนนผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะให้มากขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุ เพราะนอกจากการปรับปรุงซ่อมแซมจุดกลับรถดังกล่าวจะเกิดความไม่สะดวกแล้ว สถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ่อยครั้ง จึงควรใช้ถนนอย่างมีสติและไม่ประมาทในทุกการเดินทางด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement