เชษฐ์-สไมล์บัฟฟาโล จับมือองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ร่วมส่งมอบป้ายโรงเรียนหินอ่อนให้โรงเรียนวัดบ้านศาลา ด้วยงบประมาณ 1.5 แสนบาท

             ข่าวรายงานความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลของเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล หรือวรเชษฐ์ เอมเปีย ศิลปินใจบุญ และองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ที่เดินหน้าช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและโรงเรียนห่างไกลความเจริญ โดยไม่กี่วันมานี้ ได้ทำการส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดบ้านศาลา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้นักเรียนและบุคคลากรครูได้มีความภูมิใจในสถาบันการศึกษาและโรงเรียนของตนเอง เพราะเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากแก้วของชีวิต
            ข้อมูลจาก เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ทราบว่า ทางโรงเรียนวัดบ้านศาลา โดยนางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้พูดคุยและเล่าให้ฟังถึงความขาดแคลนอุปกรณ์และพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่ไม่มาก มีความขาดแคลนในหลายอย่าง ทั้งสนามเด็กเล่น รั้วล้อมรอบโรงเรียน และป้ายโรงเรียนที่เก่าทรุดโทรมตามกาลเวลา และด้วยงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรลงมาก็ไม่มากนัก จึงได้บอกกล่าวพี่น้องกลุ่มพลังบุญได้ช่วยเหลือกันส่วนหนึ่งแล้ว
              และล่าสุด ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าครูนุชชารี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาท ในการดำเนินการก่อสร้างป้ายโรงเรียนใหม่ ด้วยแผ่นหินอ่อนขนาดประมาณ 2×2.5 ม. แกะสลักชื่อโรงเรียนและผู้สนับสนุนด้วยตัวอักษรสีทองที่มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม และมีสง่าราศี ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
              สำหรับโรงเรียนวัดบ้านศาลา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เริ่มก่อสร้างวันที่ 19 พ.ค.2482 โดยขุนจารุวรประศาสตร์ นายอำเภอพนัสนิคม และนายสนิท อนันตสมบูรณ์ ศึกษาธิการอำเภอพนัสนิคมในขณะนั้น อดีตที่ผ่านมาโรงเรียนวัดบ้านศาลาได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่สอนหนังสือแก่เด็กนักเรียนในชุมชนก่อนขยับขยายเรื่อยมา จนปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา มีห้องเรียน 8 ห้อง มีนักเรียน 117 คน และมีครูผู้สอนทั้งสิ้นจำนวน 9 คน
Advertisement