ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดสมุทร ปราการ บูรณาการตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผ่านด่านทางน้ำจังหวัดสมุทรปราการ

             (20 มิ.ย.63) นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ น.ท.นันทวัฒน์ แสงโสรจสุข จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ และ จนท.ตม.สมุทรปราการ ขึ้นตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ จำนวน 1 ลำ ที่ท่าเรือบริษัท ทิปโก้แอสฟัสท์ จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ชื่อเรือ TASCO AMATA เป็นเรือสัญชาติไทย เดินทางมาจากประเทศมาเลเชีย มีลูกเรือทั้งหมด 18 คน (สัญชาติไทยทั้งหมด) โดยมีลูกเรือ ได้ลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับเข้าราชอาณาจักรไทย ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จำนวน 6 คน
           ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์นิยามของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดฯ จึงได้นำตัวลูกเรือทั้ง 6 คน ส่งไปกักกันโรค ณ โรงแรม HOTEL AMBER แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เป็นเวลา 14 วัน ตามข้อกำหนด ใน พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ต่อไป

Advertisement