นายกเมืองพัทยา เผยความคืบหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของ EEC อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีก 3 กลุ่ม คาดสิ้นสุด ก.ย.นี้

             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า หลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่ 2 ว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของโครงการดังกล่าวนั้นจะต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดด้วยกัน 5 ครั้ง ทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ รถบริการต่าง ๆ และระบบสาธารณูปโภคในการองรับ ซึ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาเป็นการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการ สื่อมวลชน และกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
             ทั้งนี้การดำเนินการรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่หรือระบบขนส่งมวลชนรวมของเมืองพัทยานั้นจะต้องมีการรรับฟังความคิดเห็นเป็นวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม ต่อจากนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอีก 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า กลุ่มระบบขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรถบริการ หรือที่เรียกว่า ฟีดเดอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมารับคนเข้า-ออกในสถานี และการรับฟังความคิดเห็นด้านระบบสาธารณูปโภค โดยจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะมีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประมวลข้อเสนอแนะ ก่อนจะทำแผนสรุปอีกครั้ง ทั้งในเรื่องของรูปแบบที่จะมีการนำเสนอให้เป็นแบบทางเลือก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งหากจะดำเนินการแล้วจะต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการจะเป็นเมืองหลักของ EEC ในอนาคต
            นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า โดยในขณะนี้ EEC ได้มีการวางแผนในหลายโครงการในการรองรับความเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ภาคส่วน ซึ่งเมืองพัทยาจะเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวของ EEC อีกทั้งยังจะเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับในหลาย ๆ ด้าน สำหรับการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้านั้นจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับโครงการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การศึกษาของโครงการฯได้ผลออกมาดีที่สุดและตอยโจทย์ความต้องการของประชาชนควบคู่กับการร้องรับการเจริญเติบโตต่อไป

Advertisement