นายกเมืองพัทยาเผย เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา เพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว คาดเริ่มดำเนินการต้น ก.ค.นี้ (มีคลิป)

              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา ว่า สำหรับการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การเสริมต้นไม้บริเวณชายหาดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น มีความร่มรื่นและสวยงามมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดวางพื้นที่ในการนำต้นไม้ไปปลูกบริเวณใดบ้างของชายหาด เนื่องจากเพิ่งมีการดำเนินการเสริมทรายชายหาดไป ซึ่งในส่วนการดำเนินการเสริมทรายชายหาดนั้นมีการเสริมแนวบิ๊กแบ็ค ป้องกันการกัดเซาะ ทำให้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ตลอดแนวชายหาด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาพื้นที่ที่จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการเสริมทรายชายหาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดมีความสอดคล้องกันและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันได้ในการสร้างความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว
            สำหรับการดำเนินการในส่วนที่ 2 คือการปรับปรุงทางเท้าและฟุตปาธ ในการขยายให้เป็นพื้นที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย ให้มีความสะดวกสบาย สวยงาม และมีความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา จะดำเนินใน 2 โครงการควบคู่กัน เพื่อเพิ่มความสวยงานและเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มากขึ้น สำหรับการนำต้นไม้มาปลูกบริเวณชายหาดพัทยานั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้
         ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการอาจจะกระทบกับพื้นที่การประกอบกิจการของผู้ประกอบการร่มเตียง ก็จะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขยับพื้นที่ในช่วงที่มีการดำเนินการปลูกต้นไม้ไปทางทะเล หรือพื้นที่ทางด้านซ้ายและขวา ขึ้นอยู่กับการจัดวางพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการร่มเตียงยังคงประกอบกิจการได้ ส่วนรูปแบบการจัดวางต้นไม้นั้นจะมีการจัดวางต้นไม้ตลอดแนวชายหาดเป็น 2 แถว และจะมีการปรับปรุงชายหาดบริเวณแยกพัทยากลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ลานกิจกรรมจะมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย และรองรับการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดพัทยาในอนาคตต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement