กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้าใส่ทรายอะเบท พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย รับหน้าฝน

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเกตุใหญ่ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบทแก่บ้านประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่พบว่าปัจจุบันฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาวะอากาศเหมาะสมกับการแพร่ระบาดของยุงลายเป็นอย่างมาก
           ซึ่งจากสถิติจังหวัดชลบุรีพบว่าพื้นที่อำเภอบางละมุง เป็นพื้นที่ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ดังนั้นสาธารณสุขอำเภอบางละมุงจึงได้ขอความร่วมมือให้ทุกพื้นที่ในการดำเนินตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย โดยได้ขอความร่วมมือ อสม.ในพื้นที่ในการช่วยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังและตระหนักถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่พบว่าขณะนี้ได้มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่อง
             โดยทาง อสม.ตำบลหนองปลาไหลเองก็มีความเข้มแข็งมากในการเดินหน้าเฝ้าระวังและเดินหน้าในการตัดตอนลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ โดยมีทั้งในส่วนของทรายอะเบท และหมอกควัน ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้มให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้ บรรยากาศพบว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆ จนครบทั้งตำบลต่อไป

Advertisement