เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการกาชาดร่วมใจ ซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ (มีคลิป)

               (18 มิ.ย.63) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามโครงการกาชาดร่วมใจ ซ่อม สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2563
            ซึ่งในครั้งนี้มีบ้านที่ได้มีการเสนอให้สำรวจผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย บ้านของนางวารุณี เขียวหวาน เลขที่ 35 ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมุง และบ้านของนายพิชัย เฟืองมา เลขที่ 72/2 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย จากการสำรวจแต่ละหลังในครั้งนี้พบว่ามีความยากลำบากเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง
             อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี

(ชมคลิป)

Advertisement