ศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด–19 ชมชายหาดพัทยาเป็นชายหาดต้นแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 เตรียมนำร่องสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่น ๆ ของประเทศ

           (16 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จากศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโควิด–19 ในโอกาสที่เดินทางมารับฟัง พร้อมให้คำชี้แนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรม/กิจการบริเวณชายหาด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 3 และ 4
           ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงถึงมาตรการแนวทางในการใช้พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณชายหาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีกำหนด โดยเฉพาะผู้ประกอบการร่มเตียง ให้ถือปฏิบัติตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ในพื้นที่ขนาด 9×7 เมตร โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ประกอบการ 1.50 เมตร ให้จัดวางร่มเตียงตามแบบที่เมืองพัทยากำหนด พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกรายเพิ่มมาตรการแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลงทะเบียนเมื่อมาใช้บริการ ทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงกำชับผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้ง เป็นต้น
           แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในเรื่องดังกล่าว นายแพทย์จักรรัฐ ได้เน้นย้ำให้เมืองพัทยาคุมเข้มในเรื่องของการกำชับให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ ปฏิบัติตาม 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย และ 5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ส่วนประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนยังคงคุมเข้มในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากทุกครั้ง และล้างมือเป็นประจำ
           ภายหลังเสร็จสิ้นการร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชายหาดของเมืองพัทยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อได้เห็นการดำเนินการในพื้นที่จริง พร้อมชี้แนะทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร่มเตียงในการประกอบกิจการ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
         ทั้งนี้ นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ พบว่าเมืองพัทยาถือเป็นชายหาดต้นแบบที่ดีของกิจกรรม/กิจการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ มีการวางมาตรการชัดเจนใน 5 ข้อ บวกกับการลงทะเบียนของผู้มาใช้บริการ คาดว่าน่าจะเป็นชายหาดต้นแบบของชายหาดอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป

 

Advertisement