ปลดล็อคระยะที่ 4 ประธานกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ คลายล็อคทุกกิจกรรม พร้อมฝากย้ำเตือนทำกิจกรรมการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

              (17 มิถุนายน 2563) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบว่าไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้น ทำให้ภาครัฐได้ปลดล็อคในระยะที่ 4 ทำให้กิจกรรมและกิจการหลายประเภทสามารถดำเนินการได้ โดยได้เริ่มคลายล็อคกันตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
           ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า หลังจากที่ภาครัฐได้ทำการปลดล็อคระยะที่ 4 ทางคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้มีการประชุม และทำการพิจารณาในส่วนของการอนุญาตในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ว่าหลังจากปลดล็อคระยะที่ 4 กิจกรรมใดเข้าข่ายและสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ในไตรมาสสุดท้าย
             โดยพบว่าหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วก็ได้ทำการประกาศให้ทุกกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นสามารถดำเนินกิจกรรมได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เนื่องจากทางคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาในส่วนของกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กองทุนส่งเสริมสุขภาพสนับสนุน พบว่าสามารถดำเนินการได้ เข้าข่ายตามที่ภาครัฐปลดล็อค โดยหลังจากที่ทางกองทุนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือได้ประกาศออกไป ก็พบว่าหลายๆ กิจกรรมก็พร้อมที่จะดำเนินการกิจกรรมในทันที
           นอกจากนี้ ดร.มาย ไชยนิตย์ ในฐานะประธานคณะกรกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ ก็ยังอดห่วงในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ได้ โดยเน้นให้ทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของภาครัฐอีกด้วย

Advertisement