วัดนาจอมเทียนทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานบนแท่นใหม่

            (14 มิ.ย.63) พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย พ.อ.หญิง กัลยกร นาควิจิตร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นประดิษฐานบนแท่นประดิษฐานใหม่ ณ วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทุบหม้อข้าวเพื่อกู้ชาติ โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ สส.เขต8 อ.สัตหีบ และคณะอดีตศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ ตลอดจนข้าราชการ ทหารเรือ และประชาชนโดยทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาในพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
            พิธีอัญเชิญพระบรมรูปในช่วงเวลา 09.09 น. พล.ร.อ. ชุมศักดิ์ นาควิจิตร พร้อมด้วย พ.อ.หญิงกัลยกร นาควิจิตร ประธานในพิธี จับสายสูทอัญเชิญพระบรมรูป จากนั้นรถยกอัญเชิญพระบรมรูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เมื่อพระบรมรูปประดิษฐานบนพระแท่นใหม่เรียบร้อย พระครูสมศักดิ์ ตาณโร เจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนคล้องพวงมาลัยที่แสงดาบ ประธานในพิธีคล้องพวงมาลัยที่พระแสงดาบ จากนั้นถวายพระแสงดาบเงินบนแท่นพระแสงดาบ ต่อมา พ.อ.หญิงกัลยกร นาควิจิตร ถวายพวงมาลัยที่พระแสงดาบเงิน ผู้แทนคณะต่างๆ วางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปหลังจากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวคำราชสดุดีวางพวงมาลาจัดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมรูป ต่อด้วยพิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
            พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นที่รักเคารพของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยเอาไว้จากเงื้อมมือของศัตรู พร้อมทั้งวางรากฐานความมั่นคงของประเทศเอาไว้ให้คนไทยได้อยู่กันอย่างมีความสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นทุกๆ แห่ง ที่พระองค์เสด็จผ่านหรือพำนักอยู่ ประชาชนคนไทยจะสร้างศาลหรืออนุสาวรีย์ขึ้นไว้เพื่อสักการะ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติให้ดำรงอยู่ตลอดไป
             และในการวบรวมกำลังพลเพื่อขับไล่ศัตรูครั้งนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ได้เดินทัพออกจากค่ายวัดพิชัยสงครามจังหวัดอยุธยา มาถึงบ้านจอมเทียน อ.สัตหีบ ระหว่างวันที่ 3-21 มกราคม 2309 และได้พำนักพักทัพอยู่ ณ พื้นที่แห่งนี้ เป็นเวลา 1 คืน พร้อมทั้งสร้างพระอุโบสถไว้ 1 หลัง ขณะที่ นพ.วิชนารถ เพชรบุตร ที่ปรึกษาสำนักงานพุทธมณฑลฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดนาจอมเทียนแห่งนี้ และพบว่าพระอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดคนดูแล และที่สำคัญน้อยคนนักที่จะรู้ว่าพระอุโบสถหลังนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างไว้ จึงมีความประสงค์จะสร้างเสริมพระเกียรติยศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ที่นี้ให้ปรากฏไว้ในประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกับชมรมชมพู-ม่วง ลูกพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ โดยมีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ รับเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างทั้งหมด การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ จึงได้กำหนดเอาวันนี้ ซึ่งเป็น “วันทุบหม้อข้าวทำศึกเพื่อกู้ชาติ” ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานบนแท่นประดิษฐานใหม่ในครั้งนี้ โดยมีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองค์ท่านร่วมในพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก

Advertisement