2 รองนายกเมืองพัทยา จับมือลงพื้นที่หนองใหญ่ แจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบบถึงบ้าน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมเดินหน้าแจกต่อทั่วเมืองพัทยา

            (12 มิถุนายน 2563) ที่บริเวณวัดหนองใหญ่ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ พร้อมด้วยนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และกลุ่มพลังมวลชน ได้นำข้าวสารอาหารแห้งกว่า 200 ชุด ลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน และหนองใหญ่บ้านล่าง โดยได้มีการรวมตัวกันที่บริเวณวัดหนองใหญ่ ซึ่งในการลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและในพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาด้านความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาที่ประสบวิกฤตโควิด-19
            ที่ผ่านมาพบว่าหลายวงการอาชีพต่างได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวถ้วนหน้า ส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้องเป็นอย่างมาก ซึ่งในการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้นั้น ทางทีมผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เลือกบุคคลที่ยากไร้ ยากจน และได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่ไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้กันถึงบ้าน แยกออกเป็นหนองใหญ่บ้านบน 100 ชุด และหนองใหญ่บ้านล่าง 100 ชุด
             โดยรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 2 ท่าน ได้เป็นแกนนำแยกไปแจกตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หนองใหญ่ ซึ่งบรรยากาศในการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพในวันนี้พบว่าประชาชนต่างปลาบปลื้มและดีใจกับความห่วงใยที่ผู้บริหารได้มอบให้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ส่วนการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพดังกล่าวนั้นทางผู้บริหารเมืองพัทยาจะได้ลงทุกพื้นที่เมืองพัทยาจนกระทั่งครบทุกเขตในเมืองพัทยาต่อไป

Advertisement