การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมการทำไส้กรอกอีสานให้ประชาชน และกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น หวังให้เป็นอาชีพเสริมมีรายได้

          (12 มิ.ย.63) ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำไส้กรอกอีสาน 2 แบบ เป็นไส้กรอกวุ้นเส้นหมู และไส้กรอกหมูข้าว ให้กับประชาชนและกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน
             นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หรือกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่นนั้นเพื่อหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์จากการอบรม และสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้มีทักษะในการทำไส้กรอก และนำไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ช่วงโควิค-19 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

Advertisement