โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จัดตั้งโครงการครัวสะดวกแบ่งปัน แจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

            เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ร่วมกับนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการครัวสะดวกแบ่งปัน เพื่อแจกอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจ จำนวน 500 กล่อง ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เทศบาลเมืองศรีราชา
            สำหรับการแจกของในครั้งนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา ให้มาร่วมจัดตั้งจุดคัดกรองและรักษาระยะห่างทางสังคม โดยให้ผู้รับแจกยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และผู้เข้ารับแจกต้องใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตรการจากทางภาครัฐอีกด้วย