เมืองพัทยาปรับปรุงจุดกลับรถ 6 จุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เพื่อลดการสูญเสียบนท้องถนน (มีคลิป)

             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการขยายและปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนสุขุมวิท จำนวน 6 จุด ตั้งแต่บริเวณจุดกลับรถหน้าวัดจิตตภาวันถึงหน้าห้างแม็คโครพัทยาใต้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและเกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบจุดกลับรถบนถนนสุขุมวิทนั้นก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดที่จุดกลับรถบริเวณห้างหน้าแม็คโครพัทยาใต้ ก็ทำให้เกิดความสูญเสียเยาวชนไปถึง 2 ชีวิต จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาปรับปรุงจุดกลับรถให้มีความกว้างและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
            ทั้งนี้เนื่องจากถนนสุขุมวิทเดิมนั้นไม่มีช่องให้รถยูเทิร์น แต่เป็นถนนสำหรับรถวิ่งตรงเพียงอย่างเดียว การดำเนินการนั้นจะลดช่วงเกาะกลางถนนลงเพื่อให้พื้นที่เกาะกลางถนนเป็นจุดกลับรถ จะทำให้มีพื้นที่วงเลี้ยวของรถที่จะรอกลับรถเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การกลับรถไม่ไปกินเลนถนนของอีกฝั่งถนนมากเกินไป ส่วนพื้นผิวบริเวณจุดกลับรถจะปรับปรุงเป็นคอนกรีตเพื่อให้จุดกลับรถมีพื้นผิวที่เรียบและมีความแข็งแรง ลดการเกิดอุบัติเหตุ
             นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า การดำเนินการปรับปรุงจุดกลับรถจะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยจะมีการเพิ่มความยาวตัวที่พักรถก่อนจะมีการกลับรถ คาดว่าการดำเนินการทั้ง 6 จุด จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 เดือน จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรบนถนนสุขุมวิทและพื้นที่เชื่อมโยง ด้วยงบประมาณการดำเนินการ 80 ล้านบาท

(ชมคลิป)

Advertisement