ผู้ช่วย รมต.กระทรวงวัฒนธรรม นำอาหารแห้งเติมตู้ปันสุขหน้าเมืองพัทยา ด้านผู้บริหารเมืองพัทยา ธนาคารกสิกรไทย ร่วมต่อยอดความสุขแก่ประชาชน แบ่งปันยิ้มสู้ด้วยกัน 8 ตู้ทั่วเมืองพัทยา

             (11 มิถุนายน 2563) ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลวณิชย์ และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันนำอาหารแห้งเติมในตู้ปันสุขที่ทางธนาคารกสิกรนำมาตั้งไว้ทั่วเมืองพัทยา โดยโครงการตู้ปันสุขของธนาคารกสิกรไทย ต้องการส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19
             สำหรับโครงการตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปันยิ้มสู้ด้วยกัน เป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ โดยทางธนาคารได้ตั้งตู้ปันสุขไปแล้วกว่า 60 ตู้ทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาพบว่ามีตู้ปันสุขจำนวนทั้งสิ้น 6 ตู้ โดยจะทำการวางตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมืองพัทยา โดยแต่ละสาขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเติมของแห้งในตู้ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารร่วมทำบุญเติมของแห้งในตู้ปันสุขครั้งนี้ด้วย

            ทั้งนี้ หลังจากที่เปิดตู้ปันสุขแล้ว เหล่าบรรดาคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ต่างร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมนำอาหารแห้งมาเติมในตู้ปันสุข ปันสุขอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Advertisement