48 ไทย จากไต้หวันเข้ากักตัว State quarantine โรงแรมแกรนด์ เบลล่า ไม่พบมีไข้ (มีคลิป)

            (11 มิ.ย.63) ที่โรงแรมแกรนด์ เบลล่า จ.ชลบุรี คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศไต้หวัน จำนวน 48 คน แบ่งเป็นหญิง 19 คน ซึ่งเป็นคนท้อง 13 คน และชาย 29 คน ได้เดินทางมายังสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State quarantine) ด้วยรถบัส 2 คัน ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรก โดยทั้งหมดจะต้องผ่านการคัดกรองโรค ด้วยการวัดไข้ การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมตรวจบัตรประชาชน ก่อนขึ้นห้องพัก ซึ่งได้มีการคัดแยกชาย-หญิง ออกจากกันในการเข้าพักเพื่อเฝ้าดูอาการ ห้องละ 1 คน โดยคนไทยที่กลับมาทั้งหมดจะถูกกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้ง 48 คน ที่เข้ากักตัวไม่พบมีไข้แต่อย่างใด
            โดยผู้ที่ถูกกักตัว จะอยู่ได้ในพื้นที่เฉพาะด้านในห้องพักเท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันเสนารักษ์ ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอานันทมหิดล คอยดูแลและให้คำแนะนำแก่คนไทยที่เข้ากักตัวตลอด 24 ชั่วโมง โดยสถานที่กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการที่โรงแรมแกรนด์ เบลล่า จะใช้ระบบออโต้แท็กในการดูแล และสอบถามอาการของผู้ที่เข้ากักตัว ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ในแต่ละห้องพัก ทั้งนี้หากมีอาการเร่งด่วนจะมีการโทรสอบถามอาการ และหากพบไข้สูงก็จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ขนานในการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศของโรงแรมแกรนด์ เบลล่า
             สำหรับโรงแรมแกรนด์ เบลล่า เปิดสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State quarantine) มาตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ากักตัวเพื่อสังเกตุอาการมาแล้ว 294 คน จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศจอร์เจีย พม่า ตุรกี และสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่านมาการเข้ากักตัวของคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต ความเครียด และนอนไม่หลับ เจ้าหน้าที่ทีมแพทย์-พยาบาลจะคอยติดตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตุอาการสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (State quarantine) ที่ โรงแรมแกรนด์ เบลล่า อยู่ในความรับผิดของกองทัพบก สามารถรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ถึง 352 คน

(ชมคลิป)

Advertisement