เจ้าท่าพัทยาเผย เรือเฟอรี่ข้ามฟากพัทยา-หัวหิน อยู่ระหว่างการปิดให้บริการชั่วคราว เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดชลบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (มีคลิป)

          นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากพัทยา-หัวหินนั้น เรือดังกล่าวจะต้องมีการขนถ่ายผู้โดยสารข้ามจังหวัด ในขณะนี้กรมเจ้าท่าได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเฟอรี่ข้ามฟากพัทยา-หัวหินให้หยุดประกอบการเป็นการชั่วคราวไปก่อน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการป้องกันมีการเคลื่อนที่ของประชาชนข้ามจังหวัด
          ส่วนเรือบรรทุกสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ได้มีการอนุญาตให้มีการเดินเรือได้ตามปกติ มีเพียงเรือโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารข้ามจังหวัดที่ยังให้มีการหยุดให้บริการชั่วคราวไปก่อน โดยการพิจารณาในขั้นต่อไปต้องให้มีการสอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในระยะเวลาที่เหมาะสม รับกับสถานการณ์ รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการรองรับการให้บริการเรือเฟอรี่ข้ามฟากพัทยา-หัวหิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งการพิจารณาการผ่อนปรนนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นอีกด้วย ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีในขณะนี้ยังไม่ได้มีการผ่อนปรนในเรื่องของเรือโดยสารข้ามจังหวัดแต่อย่างใด

(ชมคลิป)

Advertisement