กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค1)

              จากการติดตามและขยายผลในการป้องกันและปราบปราม เกี่ยวกับสถาน การณ์การลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ควบคู่ไปกับการปฎิบัติการด้านการข่าวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี และเรือประมงไทยในทะเล นำไปสู่การวางแผนจัดเรือลาดตระเวน​ตรวจสอบและดูแลรักษาผลประโยชน์​ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
             เมื่อวันที่ 8 ​มิ.ย.63​ หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ส่งเรือ ต.271 ออกลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายตามข้อมูลด้านการข่าว​ และการประสานงานของ ศรชล.ภาค1 ได้ตรวจพบเรือประมงเวียดนาม​ 2​ ลำ​ พร้อมลูกเรือ 10​ คน จึงได้เข้าควบคุมสถาณการณ์ในเบื้องต้น ก่อนที่ เรือ ต.261 จะสนธิกำลังเข้าสมทบควบคุมเรือประมง พร้อมลูกเรือ มายังท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อดำเนินการสอบสวนขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป โดยมีพลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 อำนวยการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
             พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญ ชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค1 ยังคงเน้นย้ำให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และให้มุ่งมั่นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งภารกิจดังกล่าวนอกจากจะเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องเครือข่ายเรือประมงไทยในทะเล ในการช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการกระทำความผิดในทะเล สามารถเเจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทหารเรือ (พี่ใหญ่) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบทางเครือข่าย “วิทยุสื่อสารมดดำนาวี” ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้มีการตรวจสอบเเละดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี”
             ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ทัพเรือภาค​ 1​/ศรชล.ภาค 1 ได้ดำเนินการจับกุมเรือประมงเวียดนามที่รุกล้ำน่านน้ำไทย เเละทำการประมงโดยผิดกฎหมายมาแล้ว 5 ครั้ง ได้เรือของกลาง 11 ลำ และลูกเรือหลายคน
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1/กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1

Advertisement