เมืองพัทยาสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งมอบเครื่องอุปโภคในครัวเรือน จำนวน 304 ชุดให้ประชาชนบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา

             (9 มิ.ย.63) ที่หมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นำเครื่องบริโภคและข้าวสาร จำนวน 304 ชุด มอบให้กับประชาชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนฝ่าฝันวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปให้ได้
            สำหรับการนำเครื่องอุปโภคของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นในครั้งนี้ เมืองพัทยาลงพื้นที่แจกถึงที่พักอาศัย เพื่อให้เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยสิ่งของที่นำมามอบ ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ไข่ไก่ และน้ำมันพืช โดยมอบให้กับชาวประชาชนบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา ทั้ง 304 ครัวเรือน

Advertisement