ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2020 รับมือก่อนเกิดการระบาด

           (8 มิถุนายน 2563) ที่สุเหร่าต้นกระบก ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 จำนวน 3 สายพันธ์ุ แก่ 7 กลุ่มเสี่ยง 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนชัยพรวิถี ชุมชนกระบก 33 และชุมชนสุเหร่าต้นกระบก
            ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จะกลับมาแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนนี้ ซึ่งพบว่า 7 กลุ่มเสี่ยงที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงประกอบไป 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4. บุคคลที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก 100 กิโลกรัม 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. ผู้ที่ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 7. ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้น หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
           สำหรับในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 กลุ่ม ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ในพื้นที่เมืองพัทยา ต้องเร่งดำเนินการในป้องกัน เพราะโรคไข้หวัดใหญ่หากเป็นแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยในวันนี้พบว่ามี 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement