อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่สวนนงนุชพัทยา หลังผ่อนปรน ระยะ 3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

            (5 มิ.ย.63) ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ และนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมให้การต้อนรับและนำชมการเตรียมความพร้อมของสวนนงนุชพัทยา ในการปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
               นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสวนนงนุชพัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ จึงมาดูความพร้อมของสวนนงนุชที่ได้มีการจัดเตรียมไว้มีความพร้อมอย่างไรบ้าง
             ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการของสวนนงนุชพัทยา พบว่าได้มีการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ การจัดให้มีอุโมงค์ฆ่าเชื้อ การบันทึกประวัติผู้เข้าใช้บริการผ่านแพลทฟอร์มไทยชนะ ในจุดประตูทางเข้า และจุดต่าง ๆ ในสวนนงนุชพัทยา พร้อมทั้งได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัย การชำระค่าบริการต่าง ๆ ก็เน้นระบบการโอนเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้งแทนการรับเงินสด และทอนเงินผ่านการใส่ซองฆ่าเชื้อ

               นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุก ๆ 2 ชั่วโมง และจุดสัมผัสต่าง ๆ ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพนักงานผู้ให้บริการทุกคน สวมหน้ากากอนามัย และเฟสชิลสำหรับป้องกันโรค ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น ตัวอย่างบางส่วนใน 11 มาตรการ ที่สวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่า สวนนงนุชพัทยา พร้อมให้การต้อนรับทุกท่าน ภายใต้การดำเนินการมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอเรียนด้วยว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างการจับจ่ายให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ต่อไป
             ทั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration -SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับ SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่าง ๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHA ซึ่งสวนนงนุชพัทยา อยู่ในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

Advertisement